•  ENGLISH
دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹
Mon 26 Oct 2020
flag-left

چند کاره نوشیدنی های داغ

LED کلیدهای دیجیتالی با حلقه

صفحه اصلی و کتری از جنس استیل ضد زنگ

کنترل کننده دما و المنت ساخت استریکس آلمان

قابلیت گرم نگهدارنده دما برای کتری و قوری

قابلیت انتخاب 8 دمای متفاوت برای کتری

قابلیت انتخاب 5 دمای متفاوت برای قوری

پایه کتری دیجیتال اضافه

قوری اضافه جهت دم کردن چای و قهوه در یک زمان


ارسال نظر